Nevşehir'de 15 Köye Kanalizasyon


detay için lütfen tıklayın

Gülşehir Köyleri 2007 Nüfusları


detay için lütfen tıklayın

İftarımıza Bekliyoruz


detay için lütfen tıklayın

Kız İsteme ve Nişan


detay için lütfen tıklayın

Pekmez,bal ve reçelden daha faydalı


detay için lütfen tıklayın

NEVDEF Başkanı’ndan birlik çağrısı


detay için lütfen tıklayın

Köyümüzün Video Görüntüleri 21 Ağustos’ta Web Sitemizde


detay için lütfen tıklayın

Nevşehirliler bahar şenliğinde buluştu


detay için lütfen tıklayın

Köylümüz İskender Vural


detay için lütfen tıklayın

'SAKIN KAÇIRMAYIN' Yer: Dadağı Köyü


detay için lütfen tıklayın

Dadağı Köyü 2016 Bahar Şenliği


detay için lütfen tıklayın

Dadağılılar zirvede buluştu


detay için lütfen tıklayın

Nasırla Başınız Dertte mi?


detay için lütfen tıklayın

Yedinci İftarda Bir Araya Geldik


detay için lütfen tıklayın

İki Acı Haberle Sarsıldık


detay için lütfen tıklayın

Hangi sözler yemindir?


detay için lütfen tıklayın

Sivilcelere Önlem Alın


detay için lütfen tıklayın

GÜNÜMÜZDE KALP VE DAMAR HASTALIKLARI


detay için lütfen tıklayın

Bilgisayar Ekranları Gözü Bozar mı?


detay için lütfen tıklayın

DADAĞI KÖYÜ DERNEĞİ 1991 - 2009


detay için lütfen tıklayın

NEVDEF Yönetimi Kaymakam Nusret Dirim’i ziyaret etti


detay için lütfen tıklayın

NEVDEF’ten Emniyet Müdürü Yaşar Çor’a ziyaret


detay için lütfen tıklayın

NEVDEF Tanışma Toplantısı


detay için lütfen tıklayın

Sekizinci iftarda bir araya geldik


detay için lütfen tıklayın

DADAĞI KÖYÜ TANITIM FİLMİ


detay için lütfen tıklayın

Nevşehir geleneği Almanları büyüledi -VİDEO-


detay için lütfen tıklayın

NEVDEF Ata’nın huzurunda


detay için lütfen tıklayın

NEVDEF, THK Üniversitesi rektörünü ziyaret etti


detay için lütfen tıklayın

NEVDEF Ata’nın huzurunda


detay için lütfen tıklayın

NEVDEF Başkanı Eren Gülşehir Belediye başkanını ziyaret etti


detay için lütfen tıklayın

Kalp krizi riski size ne kadar yakın Bu testi çözün,


detay için lütfen tıklayın

Sağlıklı Saçlar İçin


detay için lütfen tıklayın

İnternetten Faydalanın


detay için lütfen tıklayın

YAŞAR ŞAHANGİR'E TEŞEKKÜRLER


detay için lütfen tıklayın

Camide namazda iken çalan telefonlar


detay için lütfen tıklayın

Borcu Vaktinde Ödemek, Doğruluktan Ayrılmamak


detay için lütfen tıklayın

ÖRNEK BİR İNSANI KAYBETTİK


detay için lütfen tıklayın

Akıl Akıl'dan Üstündür


detay için lütfen tıklayın

NEFSİNDEN GEÇ ÖYLEGEL


detay için lütfen tıklayın

MİSAFİRLİĞİN HİKMET VE EDEBLERİ


detay için lütfen tıklayın

TÜRKLER'E VİZESİZ AVRUPA MI ?


detay için lütfen tıklayın

GENÇLİĞİN ÖNEMİ


detay için lütfen tıklayın

ÇOCUK YETİŞTİRMEDE EBEVEYN TUTUMLARI


detay için lütfen tıklayın

NEVDEF'ten Nevşehir Belediye Başkanı Ünver'e Ziyaret


detay için lütfen tıklayın

NEVDEF emin adımlarla…


detay için lütfen tıklayın

KÖYLÜMÜZ DURMUŞ MERT'TEN ŞİMAL YILDIZI


detay için lütfen tıklayın

Nevşehir Köy Dernekleri Futbol Turnuvası 2012 Yarı Final mücadelesi


detay için lütfen tıklayın
 
 
 

Webmaster / site güncelleme :
Hikmet ERKÖK
 

HEPATİT C 


 


 


 


 
TANIMI:


Hepatit C, “Hepatit C Virüsü”nün neden olduğu, karaciðeri etkileyen ciddi bir enfeksiyon hastalıðıdır. Enfeksiyon, insan vücudunda hastalıða yol açan bir mikrobun gelişmesi ve yayılmasıdır. Hepatit C, virüslerle bulaþan hepatitler arasında kan yolu ile en sık bulaþan tiptir (% 80). Hepatit C virüsü hastaların % 50'sinde kronikleþir, yani kalıcı olur.

Hastalık çoðu zaman akut (aniden ve kısa sürede) baþlar. Hafif ve orta derecede geçirilen bir takım belirtiler kiþi tarafından çoðu zaman algılanmaz. Hastalıðın baþlangıcı grip ile karıþtırılabilir, hatta hiçbir belirti görülmeyebilir. Bazı durumlarda ise, Hepatit C virüsü, kiþinin kendisini haftalarca hiçbir iþ yapamayacak derecede bitkin hissetmesine neden olabilir. Bu arada karaciðer enzimlerinde hafif yükselme ile giden bir kan tablosu hâkimdir. Kronikleþen hepatit hastalarının % 20’sinde “siroz” denilen “kronik, yaygın ve ilerleyici karaciðer iltihabı” tablosu ortaya çıkar.

BULAŞMA YOLLARI:
Hepatit C’li hastaların % 10’unda bulaþma sebebi bilinmemektedir. Hepatit C'nin en önemli bulaþma yolu Hepatit C virüsü taþıyan kanın naklidir.

Hepatit C'nin bir diðer bulaþma yolu tıraþ bıçaðı, manikür-pedikür aletleri, tırnak makası gibi yaralanmaya sebep olabilecek aletlerin ortak kullanımıdır; diðer yandan dövme, piercing, akupunktur, kulak delinmesi gibi uygulamalarda steril olmayan aletlerin kullanımı ile de bulaþabilir. Damar yolu ile uyuþturucu kullanan baðımlılarının ortak þırınga kullanımı Hepatit C bulaþma riskini artırmaktadır. Ayrıca tüm saðlık çalıþanları Hepatit B’de olduðu gibi Hepatit C için de riskli bir gruptadır. Saðlık çalıþanlarına yine iðne batması ve diðer tıp ekipmanı ile bulaþması söz konusudur.

Doðal olarak akla gelen, Hepatit C’nin cinsel iliþki ile geçip geçmediði, sorusudur? Hepatit C, cinsel yolla bulaþır; ancak bu olasılık son derece düþüktür. Organ nakli sırasında bulaþma olasılıðı da çok yüksektir. % 6 olasılıkla doðum sırasında anneden bebeðe geçer. Anneden çocuða emzirme ile geçmez; ancak annenin meme baþında kanama ve enfeksiyon olmaması gerekir.

Aynı evde yaþayan kiþilerde aynı kaþık, çatal ve bardaðı paylaþmak, bulaþma açısından riski son derece artırır. Önemli olan bu saydıðımız eþyaları paylaþmamaktır. Bunların dıþında aynı evde yaþamak bulaþma açısından yüksek risk taþımaz.

Hepatit C’nin kuluçka süresi 2 hafta ile 6 ay arasında deðiþen bir süreçtir.

BELİRTİLER:
Hepatit C belirtileri hafif olarak algılanabilir, ya da farkında olmadan geçirilebilir. Genel olarak küçük çocuklarda belirtisiz seyreder; ancak daha büyük çocuklarda ve yetiþkinlerde bazı belirtiler görülür:

• Halsizlik ve kaslarda zayıflık hissi
• Baþ aðrısı
• (Karaciðer bölgesinin hemen üzerindeki bölgede) karın aðrısı
• Bulantı
• Koyu renkte idrar (kola rengi)
• Kilo kaybı
• Yaðlı yiyeceklerden tiksinme
• Nadiren sarılık
• Eklem aðrıları

6 aydan daha fazla sürede devam eden Hepatit C ile oluþan hepatit durumu, “Kronikleþmiþ Hepatit C hastalıðı”dır. Özellikle küçük çocuklarda belirti vermeden gider; ancak daha ileri yaþlardaki bireylerde bazı belirtiler olabilir:

• Sebat eden bir halsizlik
• Hafif-orta derece karın aðrısı
• Siroz belirtileri: Vücutta kırmızı damar lekeleri ki bunlara spider (örümcek) denir. Avuç içerisindeki kızarıklıklar, karında þiþlik, el ve ayaklarda ödem ve þiþlik gibi belirtileri olan karaciðerde fibrozla giden çok ciddi bir hastalıktır.
Hepatit C, karaciðer hasarı dıþında vücutta deri, böbrekler, tükürük bezleri, göz ve romatizmal sorunlara yol açabilir.

Kronik Hepatit C’de ortalama 20-30 yıl gibi bir sürede ortaya çıkan sirozun þiddetini artıran risk faktörleri þunlardır:

• İleri yaþ
• Erkek hasta
• Alkol kullanımı
• Sigara ve tütün kullanımı
• AIDS (HİV) hastalıðının varlıðı

TESTLER:
Hepatit C enfeksiyonu, az miktarda kan ile yapılan antikor testleri ile tespit edilebilir. Pozitif test sonuçları birkaç deðiþik anlama gelebilir:

1. Kronik Enfeksiyon: Hepatit C virüsüne baðlı, sürmekte olan kalıcı bir enfeksiyon bulunduðunu ve uzun vadede karaciðer hasarı riski olduðunu gösterir.

2. Geçirilmiþ Enfeksiyon: Hepatit C virüsü bulaþmıþ, baðıþıklık sistemi tarafından tanınmıþ ve yok edilmiþtir. Karaciðer hasarı belirtisi yoktur. Bu durumda hastalıða karþı baðıþıklık kazanılmıþtır ve bir daha Hepatit C geçirme riski yoktur.

3. Yalancı Pozitiflik: Bazen ilk taramalarda hastalık olmadıðı halde testlerden pozitif sonuç alınması; ancak ileri tetkikler ile aslında negatif olduðunun saptanmasıdır.

Eðer ilgili kan testleri pozitif sonuç vermiþse, konunun uzmanı olan bir doktora baþvurmalısınız. Bu durumda sizden þu tetkikleri yaptırmanız istenebilir:

1. Karaciðer Ultrasonografisi: Bu tetkik, karaciðer ve etrafındaki organları incelemek amacıyla yapılır.

2. Karaciðer Biyopsisi: Hastaneye yatıþ gerekmeden yapılacak olan bu iþlemde karaciðerden inceleme yapmak üzere küçük bir parça alınır. İþlem sırasında anestezi uygulanacaðı için herhangi bir acı hissedilmez. Çok önemli olan bu test ile karaciðer hasarı olup olmadıðı tespit edilir.

3. Karaciðer Fonksiyon Testleri: Karaciðerin iþlevini iyi yapıp yapmadıðını belirlemek üzere karaciðerden salgılanan enzim düzeyleri ölçülür.

4. PCR: Kanda dolaþan Hepatit C virüsünün doðrudan tespit edildiði ileri düzey bir kan testidir. Her Saðlık Merkezi'nde bulunmayabilir.

Hepatit C tarama testi hangi durumlarda yapılmalıdır?

• Anormal karaciðer enzim testleri olanlar
• Geçmiþte kan nakli yapılmıþ ise (bu yaklaþık olarak 5-10 yıl önce yapılmıþ ise, yahut kan veren bir kiþinin Hepatit C hastası olduðunu öðrendi ise)
• Organ nakli yapıldıysa (özellikle 5-10 yıl önce...)
• Tüm saðlık çalıþanları
• Korumasız cinsel iliþkiler olduysa (özellikle çok partnerli)
• Hemodiyaliz hastası ise
• Hemofili veya benzeri kan ürünleri gerektiren bir hastalıðı varsa
• Hepatit C hastası ise ve çocuk sahibi olduysa

Karaciðer biyopsisi önemli midir?
Önemlidir; çünkü eðer biyopsi ile düþük derecede karaciðer iltihabı ve fibrozu ortaya çıkmıþ ve beraberinde karaciðer enzimleri hafif derecede artmıþ ise anti-viral (virüse karþı) tedaviye ihtiyaç duyulmaz; ancak fazla miktarda fibroz olan hastalar anti-viral tedaviye alınır. Bu hastalarda enzimler orta derecede artmıþtır. Elbette bu kararı hekiminiz verecektir. Ayrıca karaciðer biyopsisi yapılan tedavinin sonuçlarını görmek için de yapılabilir ve son derece önemlidir.

TEDAVİ:
Hepatit C’de tedavi, hastalıðın derecesine göre belirlenir.
Akut Hepatit C’de tedavi: Genel olarak farkında olmadan geçirilmesi sebebi ile Hepatit C, akut (yeni) dönemde tedavi edilmeden atlanır. Akut hastalıðın genellikle tedaviye ihtiyaç duyulmadan iyileþmesi beklenir ve çoðu hastada virüs, kronikleþmiþ (müzmin) bir enfeksiyon halinde iken tespit edilir. Yatak istirahatı þart deðilse de hastanın kendisini daha iyi hissetmesine yardımcı olabilir. Şiddetli kusma nedeni ile aðızdan besin alınamıyorsa damar yolu ile beslenme gereklidir.

Ancak yapılan çalıþmalarda akut dönemde yakalanan ve 6 ay boyunca interferon tedavisine alınan hastaların % 98’inde hastalıðın kandan tamamen kaybolduðu ve karaciðer enzimlerinin normale döndüðü saptanmıþtır.
Kronik hepatit c de tedavi: Kronik Hepatit C tedavisinin baþlıca iki amacı vardır:

1. Karaciðer hasarını ve siroz geliþimini engellemek
2. Virüsü ortadan kaldırmak

Günümüzde Kronik Hepatit C'nin dünyaca kabul edilmiþ tedavi þekli interferon ile ribavirinin birlikte kullanımıdır. Ribavirin, interferon ile birlikte kullanıldıðında tedavi baþarısını arttıran anti-viral bir ilaçtır. Ribavirinin dozu kiloya göre ayarlanır ve ilaç aðız yolu ile alınır. Ancak her hasta için bu iki ilaç uygulanamaz. Burada en güzel kararı hekiminiz verecektir.

İnterferon, vücudumuzun grip gibi viral enfeksiyonlara karþı kendini korumak için ürettiði protein yapıda bir maddedir. Hepatit B ve Hepatit C gibi viral enfeksiyonlara karþı korunmamıza yardımcı olur. İnterferonun ayrıca kanser hücrelerinin artmasını engelleyici, baðıþıklık sistemini düzenleyici etkileri de vardır. İnterferon tedavisi Hepatit B ve Hepatit C gibi viral enfeksiyonlar ile lösemi, lenfoma gibi bazı kanserlerin tedavisinde kullanılmaktadır.

İnterferon, cilt altı dokuya enjekte edilir. Kullanıma hazır þırıngalar genellikle haftada 3 kez uygulanır. Yeni kuþak uzun etkili bir interferon çeþidi olan peg-interferonlar haftada 1 kez uygulanacaktır. Peginterferon ile ribavirinin bir arada kullanılmasının çok iyi sonuçlar ortaya çıkardıðı görülmüþtür. Enjeksiyon her gün aynı zamanda yapılmalıdır. Enjeksiyon için en uygun yerler, karnın üst bölgesi ile bacakların üst kısımlarıdır. Kullanılmıþ þırıngaları hiçbir zaman çöpe atmayınız. Tekrar kullanımını önlemek üzere þırınganın iðne kısmını büküp kırınız.
Tedavinin süresi 6 ay ile 1 yıl arasında deðiþir.
Hepatit C tedavisinde dikkat edilmesi gereken unsurlar þunlardır:

• Alkol kullanmayınız.
• Sigara kullanmayınız.
• Karaciðerden atılan ilaçlara dikkat edin ve doktorunuzla bu konuyu tartıþın. Bu tür ilaçlar kullanmayınız.
• Hepatit B aþınız yoksa yaptırınız.
• Hepatit A aþısı yaptırınız.


Bazı hastalar anti-viral tedaviye olumlu yanıt vermez ve kanda virüs oranı düþmez. Ancak bu hastalarda anti-viral tedavinin, siroz oluþumu ve karaciðer kanseri riskini azalttıðı görülmüþtür. En azından bu durum bile teselli vericidir.
Hepatit C hastaları, enfeksiyonu yakınlarına bulaþtırabilecekleri endiþesini taþırlar. Taþıyıcı veya kronik enfeksiyonu olan hastaların, yakın temasta oldukları kiþilere bu enfeksiyonu geçirme olasılıkları vardır. Hepatit C'nin aþısı yoktur. Bu nedenle Hepatit C virüsü taþıyanların ve onlar ile yakın teması olan eþ, çocuk ve diðer kiþilerin son derece dikkatli olması gerekmektedir. Hepatit C virüsü taþıyan kiþilerin bir yeri kesildiðinde dikkatli olması, ellerini temiz yıkaması, tek eþliliði tercih etmesi ve cinsel iliþki sırasında prezervatif kullanarak korunması gerekir.

Beslenme ve günlük yaþam: Saðlıklı bir beslenme rejimi dıþında Hepatit C hastalarının ekstra bir diyet yapması þart deðildir; ancak eðer siroz geliþimi varsa sıvı birikimini engellemek için doktorunuz düþük tuz diyetini önerebilir. Hepatit C'li hastalara karaciðeri rahatlatacak protein oranı düþük, kalori oranı yüksek bir diyet önerilir. Geç saatlerde bulantıya neden olabileceðinden, enerji verici besinlerin sabah öðününde alınması tavsiye edilmektedir. Eðer çok þiddetli kusmalar oluyorsa ve aðızdan besin alınamıyorsa damar yolu ile beslenme gereklidir. Eðer içtiðinizde rahatsızlık vermiyorsa doðal meyve suları alınabilir. Ayrıca çorba içilebilir. Bu dönemde en önemlisi alkol ve karaciðeri rahatsız edecek ilaçlar kullanmamaktır. Bu durum karaciðer iltihabını artıracaktır.

Önlenemeyen ve tedaviye cevap vermeyen yaygın bir fibrozla giden Hepatit C vakalarından sonra karaciðer, fonksiyonlarını icra edemez bir hale gelirse, artık bu hastalar karaciðer nakline aday hastalardır ve transplantasyon gerekir; ancak transplantasyondan sonra hepatit geri dönebilir. Fakat anti-viral tedavi uygulanması tekrar ortaya çıkma dönemini uzatır.
Saðlıcakla kalın…


Kaynak: Rehber Dergisi
Bu içerik için yapılan yorumlar;