Nevşehir'de 15 Köye Kanalizasyon


detay için lütfen tıklayın

Gülşehir Köyleri 2007 Nüfusları


detay için lütfen tıklayın

İftarımıza Bekliyoruz


detay için lütfen tıklayın

Kız İsteme ve Nişan


detay için lütfen tıklayın

Pekmez,bal ve reçelden daha faydalı


detay için lütfen tıklayın

NEVDEF Başkanı’ndan birlik çağrısı


detay için lütfen tıklayın

Köyümüzün Video Görüntüleri 21 Ağustos’ta Web Sitemizde


detay için lütfen tıklayın

Nevşehirliler bahar şenliğinde buluştu


detay için lütfen tıklayın

Köylümüz İskender Vural


detay için lütfen tıklayın

'SAKIN KAÇIRMAYIN' Yer: Dadağı Köyü


detay için lütfen tıklayın

Dadağı Köyü 2016 Bahar Şenliği


detay için lütfen tıklayın

Dadağılılar zirvede buluştu


detay için lütfen tıklayın

Nasırla Başınız Dertte mi?


detay için lütfen tıklayın

Yedinci İftarda Bir Araya Geldik


detay için lütfen tıklayın

İki Acı Haberle Sarsıldık


detay için lütfen tıklayın

Hangi sözler yemindir?


detay için lütfen tıklayın

Sivilcelere Önlem Alın


detay için lütfen tıklayın

GÜNÜMÜZDE KALP VE DAMAR HASTALIKLARI


detay için lütfen tıklayın

Bilgisayar Ekranları Gözü Bozar mı?


detay için lütfen tıklayın

DADAĞI KÖYÜ DERNEĞİ 1991 - 2009


detay için lütfen tıklayın

NEVDEF Yönetimi Kaymakam Nusret Dirim’i ziyaret etti


detay için lütfen tıklayın

NEVDEF’ten Emniyet Müdürü Yaşar Çor’a ziyaret


detay için lütfen tıklayın

NEVDEF Tanışma Toplantısı


detay için lütfen tıklayın

Sekizinci iftarda bir araya geldik


detay için lütfen tıklayın

DADAĞI KÖYÜ TANITIM FİLMİ


detay için lütfen tıklayın

Nevşehir geleneği Almanları büyüledi -VİDEO-


detay için lütfen tıklayın

NEVDEF Ata’nın huzurunda


detay için lütfen tıklayın

NEVDEF, THK Üniversitesi rektörünü ziyaret etti


detay için lütfen tıklayın

NEVDEF Ata’nın huzurunda


detay için lütfen tıklayın

NEVDEF Başkanı Eren Gülşehir Belediye başkanını ziyaret etti


detay için lütfen tıklayın

Kalp krizi riski size ne kadar yakın Bu testi çözün,


detay için lütfen tıklayın

Sağlıklı Saçlar İçin


detay için lütfen tıklayın

İnternetten Faydalanın


detay için lütfen tıklayın

YAŞAR ŞAHANGİR'E TEŞEKKÜRLER


detay için lütfen tıklayın

Camide namazda iken çalan telefonlar


detay için lütfen tıklayın

Borcu Vaktinde Ödemek, Doğruluktan Ayrılmamak


detay için lütfen tıklayın

ÖRNEK BİR İNSANI KAYBETTİK


detay için lütfen tıklayın

Akıl Akıl'dan Üstündür


detay için lütfen tıklayın

NEFSİNDEN GEÇ ÖYLEGEL


detay için lütfen tıklayın

MİSAFİRLİĞİN HİKMET VE EDEBLERİ


detay için lütfen tıklayın

TÜRKLER'E VİZESİZ AVRUPA MI ?


detay için lütfen tıklayın

GENÇLİĞİN ÖNEMİ


detay için lütfen tıklayın

ÇOCUK YETİŞTİRMEDE EBEVEYN TUTUMLARI


detay için lütfen tıklayın

NEVDEF'ten Nevşehir Belediye Başkanı Ünver'e Ziyaret


detay için lütfen tıklayın

NEVDEF emin adımlarla…


detay için lütfen tıklayın

KÖYLÜMÜZ DURMUŞ MERT'TEN ŞİMAL YILDIZI


detay için lütfen tıklayın

Nevşehir Köy Dernekleri Futbol Turnuvası 2012 Yarı Final mücadelesi


detay için lütfen tıklayın
 
 
 

Webmaster / site güncelleme :
Hikmet ERKÖK
 

NEFSİNDEN GEÇ ÖYLEGEL 


 


 


 


 


 


Bilmiş olasın ki: nefs-i emmare-i insaniye makam ve baş olmak sevdası üzerine yaratılmıştır. Onun bütün gayreti akran üzerinde üstün gelmektir. Bütün arzusu, yaratılmışların hepsi kendine muhtaç, emrine ve nehyine münkad olmaktır. Kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmasını istemediği gibi hiç kimsenin hükmü altına girmeyi de istemez. Bütün bunlar, ondan (nefs-i emmareden) gelen ulûhiyet davasıdır. Yüce Sultan benzeri olmaktan münezzeh olan yaratıcısı ile ortaklık davası güder. Yalnız kendisinin hâkim olmasını ister başkasını istemez her şeyi hükmü altında görmek ister. Bir Kudsî hadiste şöyle buyrulur: “Nefsine düşman ol! Çünkü o, bana düşmanlığa saplandı.” Makam, riyazet, yükselmek, tekebbür bâbında nefsin isteklerini vermek sureti ile nefsi terbiyeye kalkışmak ona yardım olur ki, hakikatta bu durum yüce Allah’a düşmanlıktır. Onu takviye etmek dahi bu manayadır. Bu işin şenaati ciddi bir şekilde idrak edilmelidir.

Başka bir Kudsi hadiste Allâhu Teâla şöyle buyurur: “Kibriya ridamdır, azamet îzarımdır. Bir kimse bunlardan biri ile benimle nizaya tutuşmak isterse onu ateşime atarım haline hiç bakmam.” (Mektûbât-ı Rabbâni, 52. meclis)

İnsanoğlunu helâk eden ahlâkların en tehlikelilerinden birisi de şüphesiz ‘benlik’ yani varlık duygusuyla hareket etmesidir. İnsanlara baş olmak ve onları kendi hevâ ve hevesine göre yönlendirmeye çalışmak, kendisini her şeyin membaı görmek sanki o olmazsa her şeyin düzeni bozulacağı hissiyatına kapılmaktır. Cereyan eden güzellikleri sadece kendinden bilmek ve rahmetin de, azabın da kendi eliyle taksim edildiği zannına kapılmaktır. Allah tarafından nimete ve rahmete nail olanları kendisinin baş düşmanı olarak ilan etmek, benlik hastalığına kapılanların başlıca alametleridir. Bunun gibi daha birçok ahlakların bayraktarlığını yapar bu ahlakın sahibi olanlar. Kendisi hayır ve istikâmet sahibi olmadığı halde hayrın ve istikametin rehberliğini yaptığını iddia eder. Düşmüş olduğu bataklığı insanlara rahmet diye takdim eder. O bataklıktaki pislikleri yüzüne gözüne sürerde her yanımı rahmet kuşattı diye nefsini avutur.

Hakikat ehli olan Allah dostlarına bu durumlar gizli kalmaz. Cenâb-ı Hakk’ın lütuf ve ihsanıyla sahip oldukları ilahî ölçü, basiret ve feraset nuru ile bu ahlâka sarılanları bilirler ve hemen ortaya çıkarırlar. Bu kötü ahlaktan kurtulmanın ilacı ve sırrı onların yanındadır. Söz dinleyip sadâkatle onlara bağlı olanlar benlik hastalığından kurtulurlar. Doktordan kaçan hastanın iyi olma şansı olmadığı gibi, mürşit huzurundan kaçan ve itiraz illetine tutulanın da bu hastalıktan kurtulması mümkün değildir. Seyr-i sülûkla tanıştığı halde nefs-i emmaresinin zebûnu olan ve güzel ahlaktan yoksun kalmış bir adam görürseniz, bilin ki o, mürşidinden kaçmış ve manevi terbiyesini tamamlamamış bir kaçaktır.

İnsan benlik duvarını yıkacak bir ustaya varmalı. Hak çizgide kendisini tutacak bir kuvvetten medet ummalı. Varlığını Hak yolunda yok edip Hak ile varlık bulmalı. Benliğini öldürmeli ki, Hayy olan Allah ile ebedî diri olabilsin. Dostun kapısında varlık kula yakışmaz. Dost, dostun yolunda fânî olmazsa, bu dostluk, dostluk olmaz. Çalışmak, gayret etmek lâzımdır. Allah’a dost olmak isteyenler, O’nun emirlerini ve yasaklarını gözetirler, O’nun hatırını her şeyden üstün tutarlar. Sadakatle ve O’nun yolunda sebat göstererek, O’nun yolunda her sıkıntıya göğüs gererler. Çünkü yol Dost’a gidiyor, yol sevgiliye gidiyor. O’nun uğrunda çekilen her çile mukaddestir, gönlümüzdeki ilahî aşkın sermayesidir.
Hz. Mevlana, Mesnevî-i Şerifi’nde şu kıssaya yer vermektedir:

Adamın biri gelip yârin kapısını çaldı. Yâri içeriden: “Ey kendisine itimat edilen kimsin?” diye sordu.

Kapıyı çalan: “Benim“ deyince, O yâr: “Git! Senin için içeri girme zamanın değildir. Böyle bir manevi nimetler sofrasından ham ervaha yer yoktur,” cevabını verdi.
Pişmemiş yani kemâle ermemiş olanı hicran ve firâk ateşinden başka hangi vasıta olgunlaştırır ve onu manevî nifaktan kurtarabilir.

O zavallı adam, kapıdan döndü ve bir sene seferde bulunup yarîn firâk ve iştiyâkı kıvılcımlarıyla tutuşdu yandı. O gönlü yanık âşık olgunlaştı ve geri döndü tekrar yârin hanesi tarafına geldi.

Dudağından terbiyesizce bir söz fırlamasın diye korku ve edep ile kapının halkasını vurdu. Yâr: “Kapıda olan kimdir?” diye sorunca: “Ey gönlümü almış olan kapıdaki de (sen)sin!” cevabını verdi.

O yâr: “Mâdem ki, şimdi benim gibisin, ey benden ibaret olan içeri gir. Ev içine iki ben sığışmaz” dedi. (Tahirü’l-Mevlevî, Şerh i Mesnevî, V / 1426)

Burada yârdan maksat Allah Teâlâ’dır. Âşıktan maksat ise Allah’a yakınlık yoluna seyr ü sülûk eden sâliktir. Sâlikin gönlündeki ilahî aşk benliğini ve varlığını yakıp yok etmedikçe Hakk’ın katındaki Vahdet sofrasından nasibi yoktur. Mücahedeler neticesinde kendisindeki benlikten geçip Hakk’ta fâni olanlara ise Vahdet sofrasına oturma müsaadesi verilir. Bu öyle bir sofradır ki, gönlünde Hakk sevgisinden başka bir şey bulunmayanların yeri ve nasibidir..

Allah (c.c.), has ve seçilmiş kullarına bu sofrayı açar ve türlü manevî nimetlerle lütuf ve ikramda bulunur. Bu sofranın sahibi Hazret-i Allah’tır. Misafirleri ise kendi yolunda mücahede edip nefislerindeki kötü ahlâkları terk edip Allah’ın ve Rasûlullah (s.a.v.)’in ahlâkıyla ahlâklanan nazlı kullardır. Bu kulların gıdaları Allah’ı zikir, zenginlikleri ise Allah’a yakınlıktır. Bu şekildeki bir zenginliğin misli ve benzeri hiçbir şeyle kıyası mümkün değildir.

İnsanoğlu kendisini bu sofraya götürecek bir Allah dostunun eteğinden tutmalı. Hakk yolunda onun gösterdiği istikâmet üzere hareket etmeli ve Allah’a giden yolların engelleri aşma hususunda oradan himmet almalı. Gönlünü, Allah’ın ve Rasûlullah (s.a.v.)’in aşkıyla nakşedecek ricâlullaha sımsıkı sarılmalı.

Yâ Rabbi! Bizi benliğin esiri olmaktan muhafaza eyle. Sevdiğin salih kullardan bizi ayırma. Dünyada ve ahirette râzı olduğun kullarından eyle. Hata ve kusurlarımızı bağışla. Âmin.
Bu içerik için yapılan yorumlar;