Nevşehir'de 15 Köye Kanalizasyon


detay için lütfen tıklayın

Gülşehir Köyleri 2007 Nüfusları


detay için lütfen tıklayın

İftarımıza Bekliyoruz


detay için lütfen tıklayın

Kız İsteme ve Nişan


detay için lütfen tıklayın

Pekmez,bal ve reçelden daha faydalı


detay için lütfen tıklayın

NEVDEF Başkanı’ndan birlik çağrısı


detay için lütfen tıklayın

Köyümüzün Video Görüntüleri 21 Ağustos’ta Web Sitemizde


detay için lütfen tıklayın

Nevşehirliler bahar şenliğinde buluştu


detay için lütfen tıklayın

Köylümüz İskender Vural


detay için lütfen tıklayın

'SAKIN KAÇIRMAYIN' Yer: Dadağı Köyü


detay için lütfen tıklayın

Dadağı Köyü 2016 Bahar Şenliği


detay için lütfen tıklayın

Dadağılılar zirvede buluştu


detay için lütfen tıklayın

Nasırla Başınız Dertte mi?


detay için lütfen tıklayın

Yedinci İftarda Bir Araya Geldik


detay için lütfen tıklayın

İki Acı Haberle Sarsıldık


detay için lütfen tıklayın

Hangi sözler yemindir?


detay için lütfen tıklayın

Sivilcelere Önlem Alın


detay için lütfen tıklayın

GÜNÜMÜZDE KALP VE DAMAR HASTALIKLARI


detay için lütfen tıklayın

Bilgisayar Ekranları Gözü Bozar mı?


detay için lütfen tıklayın

DADAĞI KÖYÜ DERNEĞİ 1991 - 2009


detay için lütfen tıklayın

NEVDEF Yönetimi Kaymakam Nusret Dirim’i ziyaret etti


detay için lütfen tıklayın

NEVDEF’ten Emniyet Müdürü Yaşar Çor’a ziyaret


detay için lütfen tıklayın

NEVDEF Tanışma Toplantısı


detay için lütfen tıklayın

Sekizinci iftarda bir araya geldik


detay için lütfen tıklayın

DADAĞI KÖYÜ TANITIM FİLMİ


detay için lütfen tıklayın

Nevşehir geleneği Almanları büyüledi -VİDEO-


detay için lütfen tıklayın

NEVDEF Ata’nın huzurunda


detay için lütfen tıklayın

NEVDEF, THK Üniversitesi rektörünü ziyaret etti


detay için lütfen tıklayın

NEVDEF Ata’nın huzurunda


detay için lütfen tıklayın

NEVDEF Başkanı Eren Gülşehir Belediye başkanını ziyaret etti


detay için lütfen tıklayın

Kalp krizi riski size ne kadar yakın Bu testi çözün,


detay için lütfen tıklayın

Sağlıklı Saçlar İçin


detay için lütfen tıklayın

İnternetten Faydalanın


detay için lütfen tıklayın

YAŞAR ŞAHANGİR'E TEŞEKKÜRLER


detay için lütfen tıklayın

Camide namazda iken çalan telefonlar


detay için lütfen tıklayın

Borcu Vaktinde Ödemek, Doğruluktan Ayrılmamak


detay için lütfen tıklayın

ÖRNEK BİR İNSANI KAYBETTİK


detay için lütfen tıklayın

Akıl Akıl'dan Üstündür


detay için lütfen tıklayın

NEFSİNDEN GEÇ ÖYLEGEL


detay için lütfen tıklayın

MİSAFİRLİĞİN HİKMET VE EDEBLERİ


detay için lütfen tıklayın

TÜRKLER'E VİZESİZ AVRUPA MI ?


detay için lütfen tıklayın

GENÇLİĞİN ÖNEMİ


detay için lütfen tıklayın

ÇOCUK YETİŞTİRMEDE EBEVEYN TUTUMLARI


detay için lütfen tıklayın

NEVDEF'ten Nevşehir Belediye Başkanı Ünver'e Ziyaret


detay için lütfen tıklayın

NEVDEF emin adımlarla…


detay için lütfen tıklayın

KÖYLÜMÜZ DURMUŞ MERT'TEN ŞİMAL YILDIZI


detay için lütfen tıklayın

Nevşehir Köy Dernekleri Futbol Turnuvası 2012 Yarı Final mücadelesi


detay için lütfen tıklayın
 
 
 

Webmaster / site güncelleme :
Hikmet ERKÖK
 

GENÇLİĞİN ÖNEMİ 


 


 


 


 


 


 


Bir milletin geleceği, gençli?in elindedir. Gençlik tarafından benimsenmeyen, kabul görmeyen bir dava asla başarıya ula?amaz. Onun için gençlik hiçbir zaman ihmal edilmemelidir. Çünkü gençli?i kazanan bir topluluk istikbalini de kazanmı? olur.

Genç olmak kolay; fakat İslâm’ın gençli?e yükledi?i misyonu ta?ıyabilmek ve İslâm’a yakı?ır bir ?ekilde vakarla ya?amak zordur. Aklı ve kalbi İslâm’ın nuruyla aydınlanmı?, Allah’ın emirlerini yerine getirerek yeti?en bir gençlik; İslâm mücadelesinde gerek beyin gücü ve gerekse bedenî güç açısından çok önemli bir yere sahiptir. Ancak ?unu da belirtelim ki; herkes dini ya?amak zorundadır. Her ya?taki Müslüman, İslam’ın muhatabıdır; fakat gençli?e ayrı bir önem verilmelidir.

Şuurlu ve olgun bir genç çevresi tarafından oldu?u gibi Allah tarafından da çok sevilir ve be?enilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ?öyle buyuruyor: “Senin Rabbin nefsine ve hevâsına uymayan genci çok be?enir ve sever.” (1)


Genç olmak demek dünya e?lencelerine, dünya lezzetlerine dalıp da o güzel zamanlarını sadece dünyada rahat bir hayat sürmek için harcamak demek de?ildir. E?er bir genç haramlara dalmaktan vazgeçip Allah’ın emirlerini yerine getirirse, muhakkak ki Allah o genci ahirette ödüllendirecektir. Ve Rabbimiz kıyamette onlara:

“Ey ?ehvetini ve tüm e?lencelerini benim için terk eden genç! Benim katımda bazı melekler gibisin.” diye seslenecektir. (2) Îman edip sâlih ameller i?leyen, Allah’ın emirlerini yerine getiren, enerjilerini, güçlerini İslâm için, Allah yolunda harcayan gençler in?allah cennette Rabbimizin özel misafirleri olacaklardır.


“Yedi sınıf vardır ki, hiçbir gölgenin olmadı?ı o günde Allah’ın ar?ının gölgesinde gölgelenecektir. Bunlardan bir sınıf da Allah yolunda serpilip büyüyen, geli?en genç; gençli?ini Allah yoluna adayan ki?idir.” (3)


Yunus Sûresi’nin 83. âyetinde ?öyle buyruluyor: “Firavun ve erkânının kendilerine i?kence etmesinden korkuya dü?tükleri için kavimden bir grup gençten ba?ka kimse Mûsâ’ya îman etmedi. Çünkü firavun yeryüzünde ululuk taslayan (bir diktatör) ve haddi a?anlardan idi.” Bu örnekte de görülüyor ki gençli?in bize verdi?i akıl ve beden gücünün yanı sıra bizleri muvaffakiyete ula?tıran unsurlarımızdan birisi de cesaretimizdir. Kur’ân tabiriyle, bir diktatöre kar?ı durabilmenin ve Allah Peygamberi’nin yanında olabilmenin de, “gençli?in cesaretinde” oldu?u vurgulanıyor.


Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de İslâm’a davet döneminde o kadar çok güçlüklerle kar?ıla?masına ra?men, gençler sayesinde İslâmiyet’i daha çabuk ve kolay yaymı?tır. İslâm u?runa zulme ve baskıya cesaretle gö?üs geren ilk Müslümanlar gençlerden idi. Mesela Hz. Ali, Câfer-i Tayyar, Zübeyr bin Avvâm, Talha, Sa’d b. Ebî Vakkas, Mus’ab bin Umeyr, Abdullah İbn-i Mes’ûd, Abdurrahman bin Avf, Bilal ve Süheyl ve di?er Sahabe Efendilerimiz İslâm ile ?ereflendiklerinde yirmi ya?ın altındaydılar.

Ebû Ubeyde bin Cerrah, Zeyd b. Harise, Osman b. Affan ve Hz. Ömer Efendilerimiz otuz be?lerinin altındaydılar. Hazreti Ebû Bekir Efendimiz de İslâm’a girdi?inde otuz sekiz ya?ından fazla de?ildi. İlk sahâbeler arasında Rasûlullah (a.s.) ile ya?ıt olan tek sahâbe Ammar b. Yâsir, ondan daha ya?lı olan sahâbe ise Ubeyde b. Haris Muttalibî idi. (4)

Öyleyse gençlerimizi İslâm terbiyesiyle yo?urmalı, do?ruyla yanlı?ı, iyi ile kötüyü hakkıyla birbirinden ayırt edebilecek, İslâm ahlâkını, millî de?erlerini koruyacak ve ya?atacak bir nesil haline getirmeliyiz.

Bunu sa?lamak için İslâm de?erlerini hatırlatacak eserler bırakmalı, gençler için ilmî ve dînî toplantıları, ba?ta câmî ve mescitleri cazip hale getirmeliyiz. İ?te böyle yapılırsa, gelecek İslâm ahlâkının ve Müslümanların olacak, kötülüklerle sahipleri de, firavunlar misali yok olup gidecektir. Yeter ki biz vazifemizi yapalım, gençli?imize sahip çıkalım.
Bu içerik için yapılan yorumlar;