Dadağı Ekonomik Durum

Dadağı Ekonomik Durum

Başlıca geliri:


1- Hububat


2- Bağcılık


3- Ekilebilir arazi : 7.170 dekar


Sulu : --


Susuz : 7.170 dekar


Doğal kaynakları : Taşkömürü işletmesi