Dadağı Tarihi

Dadağı Tarihi

Dadağı Oluşumu  (Not: Bu Bilgiler Resmi Kaynak Değildir) Resmi bir kaynak bulan olursa derneğimizle iletişime geçebilir...


Tahminlere göre köyümüz günümüzdeki yerleşim alanına 1820 yılında konuşlanmıştır. Yaylaya çıktıktan sonra köylerine dönmeyen mamıklar,hacıyusuflar,postalar ve gamber uşağı, isimli dört şahıs, köyümüzün bulunduğu yerde kalırlar. Böylelikle Dadağı Köyü’nün temeli atılır. Bu dört aile günümüzde de köydeki varlıklarını şu biçimde sürdürmektedir.

Mamıklar: Günümüzde Kahraman, Sebat ve Karataş soyadını taşımaktadırlar. En büyük dedeleri ise Ömer Bey’in oğlu Molla Salih’tir

Hacıyusuflar: Atalarının ismi Yeni Ali’dir. Günümüzde ise Top, Akkuş ve Yıldırım soy ismini taşımaktadırlar.

Postalar: Ailenin bilinen en eski kişisi ’Hacı Fakı, dır günümüzde ise Derviş Hoca, Kerman, Şahangir, Durum, Karaca, Çelebi, Şenol ve Çelik soyadını taşırlar.

Gamberuşağı: Ailenin atası Mehmet Ağa’dır. Vural, Gönen ve Çalışkan soyadını taşımaktadırlar.

Sonradan Köye İntikal Edenler


· Alettinler


· Ali mehmetler


· Arafalı oğulları


· Çıtaklar


· Deli ibrahimler


· İnce oğulları


· Kara aliler


· Kara yakuplar


· Kadirin uşağı


· Seyit uşağı


· Temirler


Bir Başkadır Dadağı

Yurtdışına ilk işçi gönderen köylerden biridir. Her evde bir veya birden fazla yurtdışında çalışanı vardır. Bunlar birkaç kişi dışında köye dönmemişlerdir. Gülşehir ilçesine, ama çoğunlukla Ankara'ya göç vermiştir. Biri Dortmund diğeri Ankara'da olmak üzere aynı isimde birbirinden hukuken bağımsız iki derneği vardır. İnsanları hoşgörülüdür. Yeşilöz-cemel kalesi, hırka dağındaki sarnıç ve kalıntılar, Dadağı köyü tümülüsü kaçak kazılardan evvel devlet ya da yabancı üniversitelerin arkeoloji bölümlerince açılır ise, Kapadokya buraya kadar genişleyebilir. Antik kent ve dağ turizmi şeklinde alternatif bir tatil yöresi olabilir. Gubaca tepesinden köyün manzarası harikadır. Bir şekilde yaşayanların, oraya hasret çekmemesi mümkün değildir.